Pravila programa

1. Uvodne določbe

1.1. Smo podjetje Polleo Adria d.o.o., Davčna številka: 12791380945, Zagreb, Samoborska cesta 134 „Polleo Adria“, in za potrebe Pravila Programa nagrajevanja LeoClub „Pravila“ smo voditelj Programa nagrajevanja LeoClub. V teh Pravilih se Polleo Adria imenuje tudi „Polleo“, a LeoClub program zvestobe „ Program“.

1.2. Ta pravila urejajo odnos med člani Programa in Pollea kot voditelja Programa.

1.3. Namen Programa je omogočiti njegovim članom koriščenje ugodnosti. Vsak član Programa zvestobe s svojim pristopom Programu izjavlja, da je prebral in razume določbe teh Pravil ter da jih v celoti sprejema.

1.4. Član s pristopanjem Programu in ob vsaki uporabi plastificirane ali elektronske LeoClub kartice, potrjuje, da sprejema Pravila, ki veljajo v času uporabe kartice, kot tudi ostale dokumente, za katere veljajo ta pravila.

1.5. Člani bodo o vseh spremembah Pravil Programa obveščeni na spletni strani leoclub.polleosport.si.

1.6. Ta različica Pravilnika velja od 5. junija 2019.

2. O programu

2.1. Cilj Programa je:

- vsem Članom Programa omogočiti, da z nakupi ali uporabo izdelkov in storitev v prodajnih mestih ali v spletni trgovini Pollea pridobijo različne ugodnosti.

- Člane programa seznanjati s proizvodi in storitvami ter jih obveščati o prilagojenih ponudbah in ugodnostih.

2.2. V Programu lahko sodelujejo osebe stare najmanj 16 let, ki izpolnjujejo vse pogoje v skladu s temi Pravili, dajo vsa potrebna soglasja, kot tudi vse zahtevane osebne podatke. V primeru spremembe osebnih podatkov ali preklica potrebnih soglasij, bodo Člani obvestili Polleo na ustrezen način in /ali na naslove elektronske pošte leoclub@polleosport.si

2.3. Ugodnosti in Pravila bodo ves čas javno dostopna prek spletnega mesta leoclub.polleosport.si/pravila-nagrajevanja, ter bodo urejala pravila nagrajevanja in načine zbiranja in obračuna nagradnih točk, kot tudi druge informacije povezane z nagrajevanjem in ugodnostmi Programa. Pravila nagrajevanja se lahko kadar koli spremenijo in njihova sprememba ne pomeni spremembe teh Pravil.

3. Včlanitev v Program

3.1. Da bi postal Član, bo oseba, stara najmanj 16 let, ob izpolnjevanju prijavnice v Program izpolnila vsa obvezna polja na prijavnici: ime, priimek, spol, datum rojstva, poštni naslov, mobilno številko in elektronski naslov.

3.2. Član lahko prijavnico izpolni preko digitalnih terminalov na prodajnih mestih Polleo, prek spletne strani Pollea ali preko LeoClub mobilne aplikacije.

3.3. Oseba z izpolnitvijo prijavnega obrazca zaprosi za članstvo v Program in brezpogojno sprejema ta Pravila in druge dokumente, na katere se Pravila nanašajo.

3.4. Z izdajo plastificirane ali elektronske kartice na digitalnem kiosku, mobilni aplikaciji ali spletni trgovini, Polleo sprejme pristop Člana v Program. LeoClub kartica ni prenosna in jo lahko uporablja samo in izključno le Član, na katerega kartica glasi.

3.5. Kartica je označena s številko in številka vsake kartice je povezana s podatki iz prijavnice.

3.6. Član lahko svojo LeoClub kartico uporablja izključno za namene Programa ter skladno s tukaj navedenimi Pravili.

3.7. LeoClub kartica velja izključno na območju Republike Slovenije v izbranih prodajnih mestih Polleo Sporta in v spletni trgovini www.polleosport.si

4. Član programa

4.1. Člani Programa so lahko fizične osebe stare najmanj 16 let s prebivališčem na področju Evropske unije, ki so predhodno izpolnile prijavnico.

4.2. Člani lahko ugodnosti Programa koristijo izključno za osebno uporabo s predložitvijo lastne LeoClub kartice.

4.3. Po pristopu v Program, bo Član poleg LeoClub kartice dobil tudi svoj LeoClub račun, na katerem se bodo beležile transakcije in ugodnosti, ki jih bo ostvaril v Polleo prodajnih mestih ali v spletni trgovini. Član ima pravico samo do enega LeoClub računa. Za več informacij o pogojih uporabe Polleo spletne trgovine obiščite https://polleosport.si/pogoji-uporabe.

4.4. Z vnosom osebnih podatkov v prijavni obrazec, bo Član izrecno in nedvoumno opozorjen, da s tem daje soglasje, da se mu pošiljajo informacije o Programu, ter ponudbe in ugodnosti prek mobitela, LeoClub računa in po elektronski pošti.

4.5. Za kakršno koli dejanje prek njegove LeoClub kartice ali LeoClub računa, Polleo ne bo odgovoren. V primeru izgube ali kraje LeoClub kartice, bo Član obvestil Polleo preko elektronske pošte leoclub@polleosport.si

5. Osebni podatki in zasebnost

5.1. Polleo obdeluje osebne podatke Članov Programa izključno za potrebe Programa in za njegovo vodenje. Polleo obdeluje tiste osebne podatke, ki jih je pridobil od Članov Programa ob vpisu (v prijavnici, po telefonu, preko mobilne aplikacije ali spletne trgovine) ter tiste podatke, ki jih je zbral o članih tekom njihove uporabe Programa kot voditelj Programa. Več o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v spletni trgovini Pollea je na voljo na https://polleosport.si/politika-zasebnost-in-piškotki

5.2. Pravila o zasebnosti programa so dostopna na spletni strani leoclub.polleosport.si/pravila_zasebnosti in vsebujejo več podrobnejših informacij o tem, kako se osebni podatki Članov obdelujejo, o varstvu osebnih podatkov, o pravicah Članov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki, o času hrambe osebnih podatkov in ostale povezane informacije ter informacije o zavrnitvi vseh danih privolitev.

6. Prenehanje članstva

6.1. Polleo ima pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila, prekine katerikoli del Programa ali celotni Program. Vse spremembe in dopolnitve Pravila Programa, bo Polleo objavil na spletni strani leoclub.polleosport.si. Spremembe začnejo veljati 14 dni po datumu objave, Člani pa bodo o tem pravočasno obveščeni. V primeru, da spremembe ali dopolnitve Pravila Programa vplivajo na stanje ali zmožnosti razpolaganja s točkami ali ugodnostmi vsakega Člana, bodo slednji opozorjeni o nujnosti koriščenja točk ali ugodnosti v roku od 14 dni, oziroma do datuma, ko začnejo veljati spremembe ali dopolnitve pravila in po katerem točke ali ugodnosti ne bo možno več koristiti.

6.2. Članstvo v Programu preneha:

Z izstopom Člana;

Z izključitvijo Člana;

Z ukinitvijo Programa.

6.3. Član ima pravico kadarkoli izstopiti iz Programa tako, da ustrezno izpolni Zahtevek za izstop iz Programa, ki ga lahko pošlje na elektronski naslov leoclub@polleosport.si. Izstop iz Programa bo nastopil v roku od 30 dni po prejemu zgoraj navedenega Zahtevka s strani Pollea.

6.4. Polleo lahko brez posebnega ali predhodnega opozorila izključi Člana iz Programa v primeru kršitve Pravil ali če je to potrebno, da Polleo izpolni pogodbeno ali pravno obveznost.

6.5. Z dnem ukinitve Programa, z dnem izstopa ali dnem izključitve, Član trajno izgubi vse svoje članske pravice, vključno s pravico do vseh točk ali ugodnosti pridobljenih do tega dneva.

6.6. Polleo ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala tekom opustitve, zaradi česar Član ni bil obveščen o točkah ali ugodnostih, ali je Član izgubil pravico na iste oziroma jih ni mogel koristiti, razen v primeru namere ali skrajne malomarnosti s strani Pollea.

6.7. Polleo ne prevzema odgovornost za točnost podatkov navedenih v prijavnici ter za kakršnokoli materialno ali nematerialno škodo, ki bi lahko nastala na tej podlagi.

7. Veljavno pravo

7.1. V primeru spora v zvezi s Programom veljavno pravo je pravo Republike Hrvaške in določajo se pristojnosti pristojnega sodišča v Zagrebu.

­