Ščitniki za zobe

Pri ukvarjanju z različnimi aktivnostmi, lahko pride do različnih poškodb, tako tudi do poškodb zob in obzobnih tkiv. Uporaba ustreznih ščitnikov za zobe lahko v veliki meri prepreči ali omili poškodbe, zato je njihova uporaba skoraj obvezna.